Prisťahovalecká politika

01-03-2018

Komplexná európska prisťahovalecká politika, ktorá sa orientuje na budúcnosť a zakladá na solidarite, patrí medzi základné ciele Európskej únie. Účelom prisťahovaleckej politiky je stanoviť vyvážený prístup k riešeniu legálneho i nelegálneho prisťahovalectva.

Komplexná európska prisťahovalecká politika, ktorá sa orientuje na budúcnosť a zakladá na solidarite, patrí medzi základné ciele Európskej únie. Účelom prisťahovaleckej politiky je stanoviť vyvážený prístup k riešeniu legálneho i nelegálneho prisťahovalectva.