Vnútorný trh s energiou

01-02-2018

V záujme harmonizácie a liberalizácie vnútorného trhu EÚ s energiou sa od roku 1996 prijímali opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, transparentnosti a regulácie, ochrany spotrebiteľa, podpory prepojenia a primeranej úrovne dodávok energie. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť konkurencieschopnejší, flexibilnejší a nediskriminačný trh EÚ s elektrinou s trhovými dodávateľskými cenami, ktorý je zameraný na zákazníka. Pritom posilňujú a rozširujú práva jednotlivých spotrebiteľov a energetických komunít, riešia energetickú chudobu, objasňujú úlohy a zodpovednosti účastníkov trhu a regulačných orgánov a riešia bezpečnosť dodávok elektrickej energie, plynu a ropy, ako aj rozvoj transeurópskych sietí na prepravu elektrickej energie a plynu.

V záujme harmonizácie a liberalizácie vnútorného trhu EÚ s energiou sa od roku 1996 prijímali opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, transparentnosti a regulácie, ochrany spotrebiteľa, podpory prepojenia a primeranej úrovne dodávok energie. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť konkurencieschopnejší, flexibilnejší a nediskriminačný trh EÚ s elektrinou s trhovými dodávateľskými cenami, ktorý je zameraný na zákazníka. Pritom posilňujú a rozširujú práva jednotlivých spotrebiteľov a energetických komunít, riešia energetickú chudobu, objasňujú úlohy a zodpovednosti účastníkov trhu a regulačných orgánov a riešia bezpečnosť dodávok elektrickej energie, plynu a ropy, ako aj rozvoj transeurópskych sietí na prepravu elektrickej energie a plynu.