Politika výskumu a technologického rozvoja

01-01-2018

Európska politika v oblasti výskumu a technologického rozvoja je od podpísania prvých zmlúv Spoločenstva jednou z dôležitých oblastí v európskej legislatíve, ktorá bola rozšírená na začiatku 80. rokov, keď sa zaviedol európsky rámcový program pre výskum. Od roku 2014 sú finančné prostriedky EÚ na výskum z prevažnej časti zoskupené v programe Horizont 2020, 8. rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020, ktorého cieľom je zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Európska politika v oblasti výskumu a technologického rozvoja je od podpísania prvých zmlúv Spoločenstva jednou z dôležitých oblastí v európskej legislatíve, ktorá bola rozšírená na začiatku 80. rokov, keď sa zaviedol európsky rámcový program pre výskum. Od roku 2014 sú finančné prostriedky EÚ na výskum z prevažnej časti zoskupené v programe Horizont 2020, 8. rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu na obdobie 2014 – 2020, ktorého cieľom je zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.