Európsky systém finančného dohľadu (ESFS)

01-02-2018

Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) je viacvrstvový systém mikro- a makroprudenciálnych orgánov, ktorý tvoria Európsky výbor pre systémové riziká, tri európske orgány dohľadu a vnútroštátne orgány dohľadu. Cieľom ESFS je zabezpečiť konzistentný a ucelený finančný dohľad v EÚ. Tento systém dohľadu prechádza zmenami v nadväznosti na zavedenie bankovej únie a pravdepodobné vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) je viacvrstvový systém mikro- a makroprudenciálnych orgánov, ktorý tvoria Európsky výbor pre systémové riziká, tri európske orgány dohľadu a vnútroštátne orgány dohľadu. Cieľom ESFS je zabezpečiť konzistentný a ucelený finančný dohľad v EÚ. Tento systém dohľadu prechádza zmenami v nadväznosti na zavedenie bankovej únie a pravdepodobné vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.