Politika finančných služieb

01-02-2018

Finančné služby ako súčasť voľného pohybu služieb a kapitálu sú neodmysliteľnou súčasťou snahy o dosiahnutie úplnosti vnútorného trhu EÚ. Vývoj smerom k integrácii prebieha po etapách, ktoré možno rozdeliť takto: 1) odstránenie vnútroštátnych prekážok vstupu na trh (1957 – 1973), 2) harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov a politík (1973 – 1983), 3) dokončenie vnútorného trhu (1983 – 1992), 4) vytvorenie priestoru jednotnej meny a obdobie pred krízou (1999 – 2007) a 5) reformy po kríze (od roku 2007). Nový rad problémov s potenciálnymi dôsledkami pre odvetvie finančných služieb v EÚ i mimo nej prináša vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Finančné služby ako súčasť voľného pohybu služieb a kapitálu sú neodmysliteľnou súčasťou snahy o dosiahnutie úplnosti vnútorného trhu EÚ. Vývoj smerom k integrácii prebieha po etapách, ktoré možno rozdeliť takto: 1) odstránenie vnútroštátnych prekážok vstupu na trh (1957 – 1973), 2) harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov a politík (1973 – 1983), 3) dokončenie vnútorného trhu (1983 – 1992), 4) vytvorenie priestoru jednotnej meny a obdobie pred krízou (1999 – 2007) a 5) reformy po kríze (od roku 2007). Nový rad problémov s potenciálnymi dôsledkami pre odvetvie finančných služieb v EÚ i mimo nej prináša vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.