Regionálna štátna pomoc

01-11-2017

Účelom regionálnej štátnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj a tvorbu pracovných miest v najviac znevýhodnených regiónoch Európy.

Účelom regionálnej štátnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj a tvorbu pracovných miest v najviac znevýhodnených regiónoch Európy.