Cestovný ruch

01-06-2017

Od decembra 2009 má politika v oblasti cestovného ruchu vlastný právny základ. Stále však nemá samostatný rozpočet ani v rámci prebiehajúceho viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020, ani v poslednom návrhu VFR na roky 2021 – 2027.

Od decembra 2009 má politika v oblasti cestovného ruchu vlastný právny základ. Stále však nemá samostatný rozpočet ani v rámci prebiehajúceho viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020, ani v poslednom návrhu VFR na roky 2021 – 2027.