Kultúra

01-04-2018

Činnosť Európskej únie v oblasti kultúry dopĺňa kultúrnu politiku členských štátov v rozličných oblastiach. Patrí k nim napríklad ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, spolupráca kultúrnych ustanovizní rôznych krajín a podpora mobility ľudí s kreatívnym povolaním. Kultúrny priemysel je zahrnutý aj do ustanovení zmlúv, ktoré sa kultúry priamo netýkajú.

Činnosť Európskej únie v oblasti kultúry dopĺňa kultúrnu politiku členských štátov v rozličných oblastiach. Patrí k nim napríklad ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, spolupráca kultúrnych ustanovizní rôznych krajín a podpora mobility ľudí s kreatívnym povolaním. Kultúrny priemysel je zahrnutý aj do ustanovení zmlúv, ktoré sa kultúry priamo netýkajú.