Traja susedia Východného partnerstva v Zakaukazsku

01-02-2018

Politika Východného partnerstva EÚ prijatá v roku 2009 zahŕňa šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, zlepšovanie dobrej správy, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny (okrem Bieloruska, ktorého členstvo je pozastavenú) sú súčasťou Parlamentného zhromaždenia Euronest.

Politika Východného partnerstva EÚ prijatá v roku 2009 zahŕňa šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, zlepšovanie dobrej správy, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny (okrem Bieloruska, ktorého členstvo je pozastavenú) sú súčasťou Parlamentného zhromaždenia Euronest.