Stredná Ázia

01-01-2018

Stratégia EÚ pre Strednú Áziu z roku 2007 bola naposledy revidovaná v roku 2015. Jej cieľom je dosiahnuť stabilitu a prosperitu a súčasne podporovať otvorené spoločnosti, právny štát, demokratizáciu a spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti a diverzifikácie. Parlament zdôrazňuje význam ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a sociálneho rozvoja. Úroveň rozvoja a demokratizácie sa v tomto regióne značne líši a EÚ tomu prispôsobuje svoj prístup. Návrh novej stratégie sa očakáva v polovici roka 2019.

Stratégia EÚ pre Strednú Áziu z roku 2007 bola naposledy revidovaná v roku 2015. Jej cieľom je dosiahnuť stabilitu a prosperitu a súčasne podporovať otvorené spoločnosti, právny štát, demokratizáciu a spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti a diverzifikácie. Parlament zdôrazňuje význam ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a sociálneho rozvoja. Úroveň rozvoja a demokratizácie sa v tomto regióne značne líši a EÚ tomu prispôsobuje svoj prístup. Návrh novej stratégie sa očakáva v polovici roka 2019.