Občania Únie a ich práva

01-03-2018

Práva jednotlivých občanov a európske občianstvo sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie zmluvách (CHZPEÚ), Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 9 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). Sú hlavnými prvkami formovania európskej identity. V prípade závažného porušenia základných hodnôt Únie môže byť členský štát sankcionovaný.

Práva jednotlivých občanov a európske občianstvo sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie zmluvách (CHZPEÚ), Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 9 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). Sú hlavnými prvkami formovania európskej identity. V prípade závažného porušenia základných hodnôt Únie môže byť členský štát sankcionovaný.