Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: všeobecné aspekty

01-03-2018

Lisabonská zmluva kladie veľký dôraz na budovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zaviedlo sa ňou niekoľko nových dôležitých prvkov: efektívnejší a demokratickejší rozhodovací proces, ktorý je reakciou na zrušenie starej pilierovej štruktúry; rozšírené právomoci Súdneho dvora EÚ a nová úloha pre národné parlamenty. a novú úlohu pre národné parlamenty. Chartou základných práv Európskej únie, ktorá je v súčasnosti pre EÚ právne záväzná, sa posilňujú základné práva.

Lisabonská zmluva kladie veľký dôraz na budovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zaviedlo sa ňou niekoľko nových dôležitých prvkov: efektívnejší a demokratickejší rozhodovací proces, ktorý je reakciou na zrušenie starej pilierovej štruktúry; rozšírené právomoci Súdneho dvora EÚ a nová úloha pre národné parlamenty. a novú úlohu pre národné parlamenty. Chartou základných práv Európskej únie, ktorá je v súčasnosti pre EÚ právne záväzná, sa posilňujú základné práva.