Policajná spolupráca

01-01-2018

Hlavným nástrojom policajnej spolupráce je Európsky policajný úrad Europol, ktorý je ústredným článkom širšej štruktúry európskej vnútornej bezpečnosti. Spolupráca a politiky sa stále vyvíjajú, pričom pozornosť sa zameriava na účinnejší boj proti hrozbám a trestnej činnosti v celej EÚ a – najmä v prípade Európskeho parlamentu – na súčasné dodržiavanie základných práv a pravidiel o ochrane údajov.

Hlavným nástrojom policajnej spolupráce je Európsky policajný úrad Europol, ktorý je ústredným článkom širšej štruktúry európskej vnútornej bezpečnosti. Spolupráca a politiky sa stále vyvíjajú, pričom pozornosť sa zameriava na účinnejší boj proti hrozbám a trestnej činnosti v celej EÚ a – najmä v prípade Európskeho parlamentu – na súčasné dodržiavanie základných práv a pravidiel o ochrane údajov.