Justičná spolupráca v trestných veciach

01-03-2018

Justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou sa poskytol pevnejší základ na rozvoj oblasti trestného súdnictva, pričom zároveň udelila nové právomoci Európskemu parlamentu.

Justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou sa poskytol pevnejší základ na rozvoj oblasti trestného súdnictva, pričom zároveň udelila nové právomoci Európskemu parlamentu.