Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby

01-11-2017

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby zaručujú mobilitu podnikov a odborníkov v rámci EÚ. Očakávania týkajúce sa smernice o službách z roku 2006 sú veľké, pretože má zásadný význam pre dokončenie vnútorného trhu. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos právnych predpisov, ktoré Parlament prijal v oblasti voľného pohybu služieb vrátane odborných kvalifikácií a maloobchodu, predstavuje 236 miliárd EUR ročne. Tento prínos sa po roku 2019 zvýši na 284 miliárd EUR ročne.

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby zaručujú mobilitu podnikov a odborníkov v rámci EÚ. Očakávania týkajúce sa smernice o službách z roku 2006 sú veľké, pretože má zásadný význam pre dokončenie vnútorného trhu. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos právnych predpisov, ktoré Parlament prijal v oblasti voľného pohybu služieb vrátane odborných kvalifikácií a maloobchodu, predstavuje 236 miliárd EUR ročne. Tento prínos sa po roku 2019 zvýši na 284 miliárd EUR ročne.