Politika inovácie

01-02-2018

Inovácia zohráva čoraz väčšiu úlohu v našom hospodárstve. Je prínosom pre občanov ako spotrebiteľov aj ako pracovníkov. Je nevyhnutná na vytváranie lepších pracovných miest, budovanie ekologickejšej spoločnosti a zlepšovanie kvality nášho života, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu. Politika inovácie je prepojením medzi politikou výskumu a technického rozvoja a priemyselnou politikou a má vytvárať rámec umožňujúci prinášať nápady na trh.

Inovácia zohráva čoraz väčšiu úlohu v našom hospodárstve. Je prínosom pre občanov ako spotrebiteľov aj ako pracovníkov. Je nevyhnutná na vytváranie lepších pracovných miest, budovanie ekologickejšej spoločnosti a zlepšovanie kvality nášho života, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu. Politika inovácie je prepojením medzi politikou výskumu a technického rozvoja a priemyselnou politikou a má vytvárať rámec umožňujúci prinášať nápady na trh.