Boj proti zmene klímy

01-02-2018

Na parížskej konferencii OSN o klíme v decembri 2015 sa zmluvné strany z celého sveta dohodli na obmedzení globálneho otepľovania výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. EÚ sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 40 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990 a zároveň zlepšiť energetickú účinnosť o 27 % a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 27 % konečnej spotreby. Kľúčovým mechanizmom v boji proti zmene klímy je systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Na parížskej konferencii OSN o klíme v decembri 2015 sa zmluvné strany z celého sveta dohodli na obmedzení globálneho otepľovania výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. EÚ sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 40 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990 a zároveň zlepšiť energetickú účinnosť o 27 % a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 27 % konečnej spotreby. Kľúčovým mechanizmom v boji proti zmene klímy je systém EÚ na obchodovanie s emisiami.