Všeobecná daňová politika

01-02-2018

Právomoc zdaňovať je v rukách členských štátov, pričom EÚ má iba obmedzené právomoci. Keďže daňová politika EÚ je zameraná na hladké fungovanie vnútorného trhu, harmonizácia nepriameho zdaňovania sa riešila skôr než priame zdaňovanie. V poslednej dobe sa boj proti škodlivým daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam stal prioritou politiky. Daňové opatrenia musia členské štáty prijímať jednomyseľne. Európsky parlament má v tejto oblasti právo byť konzultovaný, s výnimkou rozpočtových otázok, pri ktorých je spoluzákonodarcom.

Právomoc zdaňovať je v rukách členských štátov, pričom EÚ má iba obmedzené právomoci. Keďže daňová politika EÚ je zameraná na hladké fungovanie vnútorného trhu, harmonizácia nepriameho zdaňovania sa riešila skôr než priame zdaňovanie. V poslednej dobe sa boj proti škodlivým daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam stal prioritou politiky. Daňové opatrenia musia členské štáty prijímať jednomyseľne. Európsky parlament má v tejto oblasti právo byť konzultovaný, s výnimkou rozpočtových otázok, pri ktorých je spoluzákonodarcom.