Makroekonomický dohľad

01-01-2018

V priebehu posledného desaťročia poznačili EÚ veľké makroekonomické nerovnováhy (ktoré zdôraznili negatívne vplyvy finančnej krízy, ktorá sa začala v roku 2008) a výrazné rozdiely v konkurencieschopnosti (ktoré bránia skutočnému využívaniu spoločných opatrení menovej politiky). V roku 2011 EÚ zriadila postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) – postup dohľadu a presadzovania pravidiel zameraný na zjednodušenie včasného zistenia a nápravu makroekonomických nerovnováh v členských štátoch, pričom osobitná pozornosť sa venuje tým nerovnováham, ktoré by sa mohli preniesť do iných členských štátov.

V priebehu posledného desaťročia poznačili EÚ veľké makroekonomické nerovnováhy (ktoré zdôraznili negatívne vplyvy finančnej krízy, ktorá sa začala v roku 2008) a výrazné rozdiely v konkurencieschopnosti (ktoré bránia skutočnému využívaniu spoločných opatrení menovej politiky). V roku 2011 EÚ zriadila postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) – postup dohľadu a presadzovania pravidiel zameraný na zjednodušenie včasného zistenia a nápravu makroekonomických nerovnováh v členských štátoch, pričom osobitná pozornosť sa venuje tým nerovnováham, ktoré by sa mohli preniesť do iných členských štátov.