Správa hospodárskych záležitostí

01-04-2018

Správa hospodárskych záležitostí znamená systém inštitúcií a postupov zriadený na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti hospodárstva; t. j. koordináciu hospodárskych politík na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku v prospech EÚ a jej obyvateľov. Finančná, fiškálna a hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2008, ukázala, že EÚ potrebuje účinnejší model správy hospodárskych záležitostí, ktorý by bol účinnejší než hospodárska a fiškálna koordinácia, ktorá sa používala dovtedy. Vývoj v oblasti správy hospodárskych záležitostí zahŕňa posilnenú koordináciu a dohľad nad fiškálnymi a makroekonomickými politikami a vytvorenie rámca pre zvládanie finančných kríz.

Správa hospodárskych záležitostí znamená systém inštitúcií a postupov zriadený na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti hospodárstva; t. j. koordináciu hospodárskych politík na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku v prospech EÚ a jej obyvateľov. Finančná, fiškálna a hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2008, ukázala, že EÚ potrebuje účinnejší model správy hospodárskych záležitostí, ktorý by bol účinnejší než hospodárska a fiškálna koordinácia, ktorá sa používala dovtedy. Vývoj v oblasti správy hospodárskych záležitostí zahŕňa posilnenú koordináciu a dohľad nad fiškálnymi a makroekonomickými politikami a vytvorenie rámca pre zvládanie finančných kríz.