Európsky rok rozvoja

04-03-2015

V čase hospodárskej krízy, keď sú Európania v pokušení venovať sa iba vlastným problémom, Európska únia obracia politickú pozornosť na rozvojový svet v duchu hesla „Náš svet, naša budúcnosť, naša dôstojnosť“. Očakáva sa, že rok 2015 bude rozhodujúcim rokom pre celý svet: tento rok bol stanovený ako konečný termín dosiahnutia miléniových rozvojových cieľov, v septembri 2015 sa uskutoční mimoriadny samit OSN o cieľoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v decembri konferencia o zmene klímy v Paríži.

V čase hospodárskej krízy, keď sú Európania v pokušení venovať sa iba vlastným problémom, Európska únia obracia politickú pozornosť na rozvojový svet v duchu hesla „Náš svet, naša budúcnosť, naša dôstojnosť“. Očakáva sa, že rok 2015 bude rozhodujúcim rokom pre celý svet: tento rok bol stanovený ako konečný termín dosiahnutia miléniových rozvojových cieľov, v septembri 2015 sa uskutoční mimoriadny samit OSN o cieľoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v decembri konferencia o zmene klímy v Paríži.