REFORMNÁ ZMLUVA A JEJ VPLYV NA ŠTRUKTURÁLNU A KOHÉZNU POLITIKU: POZITÍVNY VÝVOJ PRE EURÓPSKY PARLAMENT

10-10-2007

Toto oznámenie rekapituluje vývoj smerom k novej zmluve a skúma jej vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku. Takisto sa zaoberá reakciami a príspevkami hlavných subjektov, európskych inštitúcií a zástupcov občianskej spoločnosti: Parlamentu, Komisie, Európskej centrálnej banky, Výboru regiónov, Európskej konfederácie odborových zväzov, aby sme uvideli len niektoré z nich. Záverom informuje o spôsoboch ratifikácie po prijatí konečného textu.

Toto oznámenie rekapituluje vývoj smerom k novej zmluve a skúma jej vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku. Takisto sa zaoberá reakciami a príspevkami hlavných subjektov, európskych inštitúcií a zástupcov občianskej spoločnosti: Parlamentu, Komisie, Európskej centrálnej banky, Výboru regiónov, Európskej konfederácie odborových zväzov, aby sme uvideli len niektoré z nich. Záverom informuje o spôsoboch ratifikácie po prijatí konečného textu.