Analýza akademických a profesionálnych kariér absolventov európskych škôl

15-10-2008

Externý autor

van Dijk Management Consultants (Brussels) and University of Liège