Erasmus pre všetkých (2014 – 2020)

16-04-2012

Zámerom navrhovaného programu Erasmus pre všetkých (2014 – 2020) je spojiť širokú škálu činností EÚ v oblasti vysokoškolského, školského a odborného vzdelávania, vzdelávania dospelých, mládežníckej politiky a amatérskeho športu. Táto informačná správa obsahuje prehľad navrhovaného kontextu, usporiadania, obsahu a štruktúry riadenia. Obsahuje tiež desať odporúčaní, ktorých zámerom je zabezpečiť, aby sa navrhovaný program neusiloval len o presadzovanie účinnosti riadenia, ale aby dostatočne prihliadal aj na individuálne potreby politík v jednotlivých oblastiach. Na záver správa uvádza podrobný prehľad plánovaných opatrení a prideleného rozpočtu.

Zámerom navrhovaného programu Erasmus pre všetkých (2014 – 2020) je spojiť širokú škálu činností EÚ v oblasti vysokoškolského, školského a odborného vzdelávania, vzdelávania dospelých, mládežníckej politiky a amatérskeho športu. Táto informačná správa obsahuje prehľad navrhovaného kontextu, usporiadania, obsahu a štruktúry riadenia. Obsahuje tiež desať odporúčaní, ktorých zámerom je zabezpečiť, aby sa navrhovaný program neusiloval len o presadzovanie účinnosti riadenia, ale aby dostatočne prihliadal aj na individuálne potreby politík v jednotlivých oblastiach. Na záver správa uvádza podrobný prehľad plánovaných opatrení a prideleného rozpočtu.