Štrukturálna a kohézna politika po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy

15-02-2010

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy má zjavne významný vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku. V tejto štúdii sa analyzujú zmeny, ktoré sa dotkli politík patriacich do právomoci riaditeľstva B Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Európskeho parlamentu (inštitucionálne, procedurálne a finančné zmeny, ako aj zmeny týkajúce sa právnych základov).

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy má zjavne významný vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku. V tejto štúdii sa analyzujú zmeny, ktoré sa dotkli politík patriacich do právomoci riaditeľstva B Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Európskeho parlamentu (inštitucionálne, procedurálne a finančné zmeny, ako aj zmeny týkajúce sa právnych základov).