Úloha miestnych orgánov v riešení sociálnych rozdielov

15-05-2009

Táto štúdia prináša analýzu právomocí miestnych orgánov, ich nástrojov a úlohy v riešení sociálnych rozdielov. Prináša aj súhrnný popis rôznych štruktúr miestnych orgánov v celej EÚ a zameriava sa na metódy, ako tieto orgány riešia špecifické politické úlohy. Tento výskum prináša na ilustráciu prípadové štúdie 13 rôznych miestnych orgánov, ich úloh, priorít, prístupov a požiadaviek. Cieľom štúdie je zistiť spoločné faktory, ktoré vedú k úspechu alebo neúspechu týchto prístupov, a navrhnúť možné riešenia.

Táto štúdia prináša analýzu právomocí miestnych orgánov, ich nástrojov a úlohy v riešení sociálnych rozdielov. Prináša aj súhrnný popis rôznych štruktúr miestnych orgánov v celej EÚ a zameriava sa na metódy, ako tieto orgány riešia špecifické politické úlohy. Tento výskum prináša na ilustráciu prípadové štúdie 13 rôznych miestnych orgánov, ich úloh, priorít, prístupov a požiadaviek. Cieľom štúdie je zistiť spoločné faktory, ktoré vedú k úspechu alebo neúspechu týchto prístupov, a navrhnúť možné riešenia.

Externý autor

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)