Ako môže regionálna politika a politika súdržnosti riešiť demografické problémy?

16-09-2013

V tejto štúdii sa uvádza prehľad regionálnych demografických štruktúr a trendov v EÚ so zameraním na ich pravdepodobný vplyv na sociálno-hospodársku a územnú súdržnosť a úlohu politiky súdržnosti pri riešení demografickej zmeny. Podrobne sa v nej analyzuje, akým spôsobom a do akej miery sa prostredníctvom štrukturálnych fondov a európskej politiky súdržnosti v období rokov 2007 – 2013 riešila demografická zmena na regionálnej úrovni s cieľom vyvodiť užitočné ukazovatele toho, ako by sa mohla byť činnosť politiky súdržnosti účinnejšia v nasledujúcom programovom období (2014 – 2020). Štúdia obsahuje prehľad literatúry a údajov o demografických a priestorových trendoch v regiónoch EÚ, ako aj hlavný vývoj politiky; prehľad programových dokumentov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013; hĺbkovú analýzu desiatich regionálnych prípadových štúdií a osvedčených postupov a nakoniec horizontálny výklad hlavných zistení s cieľom vyvodiť závery a dospieť k odporúčaniam pre politiku na programové obdobie rokov 2014 – 2020.

V tejto štúdii sa uvádza prehľad regionálnych demografických štruktúr a trendov v EÚ so zameraním na ich pravdepodobný vplyv na sociálno-hospodársku a územnú súdržnosť a úlohu politiky súdržnosti pri riešení demografickej zmeny. Podrobne sa v nej analyzuje, akým spôsobom a do akej miery sa prostredníctvom štrukturálnych fondov a európskej politiky súdržnosti v období rokov 2007 – 2013 riešila demografická zmena na regionálnej úrovni s cieľom vyvodiť užitočné ukazovatele toho, ako by sa mohla byť činnosť politiky súdržnosti účinnejšia v nasledujúcom programovom období (2014 – 2020). Štúdia obsahuje prehľad literatúry a údajov o demografických a priestorových trendoch v regiónoch EÚ, ako aj hlavný vývoj politiky; prehľad programových dokumentov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013; hĺbkovú analýzu desiatich regionálnych prípadových štúdií a osvedčených postupov a nakoniec horizontálny výklad hlavných zistení s cieľom vyvodiť závery a dospieť k odporúčaniam pre politiku na programové obdobie rokov 2014 – 2020.

Externý autor

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)