Vplyv možného rozšírenia oblastí kontroly emisií síry (SECA) na úrovni EÚ na celé európske pobrežie

15-05-2012

Toto oznámenie poskytuje hĺbkovú analýzu vplyvu politického rozhodnutia týkajúceho sa oblastí kontroly emisií síry (SECA) vo všeobecnosti a ich rozšírenie na všetky morské oblasti v blízkosti pobrežia EÚ. So zreteľom na uvedené skutočnosti obsahuje oznámenie príslušné východiskové informácie a výsledky výskumov, ktoré slúžia na rozvinutie parlamentnej rozpravy v súvislosti s možnosťou rozšírenia oblastí SECA v pobrežných oblastiach EÚ. Okrem cieľa podporiť rozvoj politík obsahujú zistenia tohto oznámenia aktuálne informácie týkajúce sa príslušných faktov a údajov, ako aj iných vedeckých stanovísk so zreteľom na zistenia rozšíreného prieskumu uvedenej témy.

Toto oznámenie poskytuje hĺbkovú analýzu vplyvu politického rozhodnutia týkajúceho sa oblastí kontroly emisií síry (SECA) vo všeobecnosti a ich rozšírenie na všetky morské oblasti v blízkosti pobrežia EÚ. So zreteľom na uvedené skutočnosti obsahuje oznámenie príslušné východiskové informácie a výsledky výskumov, ktoré slúžia na rozvinutie parlamentnej rozpravy v súvislosti s možnosťou rozšírenia oblastí SECA v pobrežných oblastiach EÚ. Okrem cieľa podporiť rozvoj politík obsahujú zistenia tohto oznámenia aktuálne informácie týkajúce sa príslušných faktov a údajov, ako aj iných vedeckých stanovísk so zreteľom na zistenia rozšíreného prieskumu uvedenej témy.