Správa o Slovensku pre štúdiu o politikách členských štátov pre deti so zdravotným postihnutím

15-12-2014

Na základe žiadosti Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa v tejto štúdii skúma situácia detí so zdravotným postihnutím na Slovensku s cieľom identifikovať nedostatky právnych rámcov a ich vykonávania, prekážky, ktorým čelia deti so zdravotným postihnutím, a najlepšie postupy. Táto štúdia krajiny je súčasťou väčšej štúdie, v ktorej sa analyzuje všetkých 28 členských štátov. V prvej fáze štúdie bola vypracovaná porovnávacia analýza na základe 18 štúdií krajín. V druhej fáze tejto štúdie sa analyzovala situácia vo zvyšných desiatich krajinách a v Škótsku. Celková správa s názvom Politiky členských štátov pre deti so zdravotným postihnutím obsahuje viacero odporúčaní pre opatrenia EÚ na zlepšenie situácie detí so zdravotným postihnutím.

Na základe žiadosti Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa v tejto štúdii skúma situácia detí so zdravotným postihnutím na Slovensku s cieľom identifikovať nedostatky právnych rámcov a ich vykonávania, prekážky, ktorým čelia deti so zdravotným postihnutím, a najlepšie postupy. Táto štúdia krajiny je súčasťou väčšej štúdie, v ktorej sa analyzuje všetkých 28 členských štátov. V prvej fáze štúdie bola vypracovaná porovnávacia analýza na základe 18 štúdií krajín. V druhej fáze tejto štúdie sa analyzovala situácia vo zvyšných desiatich krajinách a v Škótsku. Celková správa s názvom Politiky členských štátov pre deti so zdravotným postihnutím obsahuje viacero odporúčaní pre opatrenia EÚ na zlepšenie situácie detí so zdravotným postihnutím.