Zlepšenie koncepcie „námorných diaľnic“

15-12-2014

Táto štúdia podáva prehľad programu námorných diaľnic od jeho vzniku. Na základe vykonaného výskumu boli zistené tri hlavné prekážky. Ide o tieto prekážky: 1) zúčastnené strany nie sú o programe dostatočne informované; 2) po ukončení financovania projektu chýba kontinuita; 3) spolupráca medzi zúčastnenými stranami nie je vždy optimálna. Tieto tri faktory v kombinácii s ďalšími prekážkami znamenajú, že vplyv programu bol menší, než sa dalo očakávať. Preto boli formulované odporúčania a možné scenáre, ktorých cieľom je zlepšiť koncepciu námorných diaľnic.

Táto štúdia podáva prehľad programu námorných diaľnic od jeho vzniku. Na základe vykonaného výskumu boli zistené tri hlavné prekážky. Ide o tieto prekážky: 1) zúčastnené strany nie sú o programe dostatočne informované; 2) po ukončení financovania projektu chýba kontinuita; 3) spolupráca medzi zúčastnenými stranami nie je vždy optimálna. Tieto tri faktory v kombinácii s ďalšími prekážkami znamenajú, že vplyv programu bol menší, než sa dalo očakávať. Preto boli formulované odporúčania a možné scenáre, ktorých cieľom je zlepšiť koncepciu námorných diaľnic.