Nová úloha makroregiónov v Európskej územnej spolupráci

15-01-2015

V tejto štúdii sa poskytuje kritická analýza budúcej úlohy makroregiónov vo vykonávaní Európskej územnej spolupráce. Na základe prehľadu literatúry a prípadových štúdií sa v tejto štúdii ponúka posúdenie potenciálnych prínosov, ktoré vyplývajú z vývoja nových makroregionálnych stratégií, ako aj najčastejších rizík a ťažkostí pri ich vykonávaní. Boli vypracované odporúčania s cieľom oznámiť stanovisko Európskeho parlamentu k tomu, ako môže účinne podporiť vytváranie a vykonávanie nových makroregionálnych stratégií.

V tejto štúdii sa poskytuje kritická analýza budúcej úlohy makroregiónov vo vykonávaní Európskej územnej spolupráce. Na základe prehľadu literatúry a prípadových štúdií sa v tejto štúdii ponúka posúdenie potenciálnych prínosov, ktoré vyplývajú z vývoja nových makroregionálnych stratégií, ako aj najčastejších rizík a ťažkostí pri ich vykonávaní. Boli vypracované odporúčania s cieľom oznámiť stanovisko Európskeho parlamentu k tomu, ako môže účinne podporiť vytváranie a vykonávanie nových makroregionálnych stratégií.

Externý autor

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)