Sociálne začlenenie vo verejnej doprave v EÚ

16-03-2015

V tejto správe sa opisujú prepojenia medzi dopravou a sociálnym začlenením podľa najnovšej literatúry a poskytujú dôkazy v súvislosti so skupinami obyvateľstva, ktorým hrozí väčšie riziko sociálneho a dopravného vylúčenia. Správa takisto obsahuje príklady osvedčených postupov v oblasti zlepšovania prístupnosti verejnej dopravy najzraniteľnejším používateľom s cieľom odvodiť niekoľko spôsobov zlepšovania úlohy EÚ pri uľahčovaní uplatňovania hľadiska sociálneho začlenenia v politikách verejnej dopravy.

V tejto správe sa opisujú prepojenia medzi dopravou a sociálnym začlenením podľa najnovšej literatúry a poskytujú dôkazy v súvislosti so skupinami obyvateľstva, ktorým hrozí väčšie riziko sociálneho a dopravného vylúčenia. Správa takisto obsahuje príklady osvedčených postupov v oblasti zlepšovania prístupnosti verejnej dopravy najzraniteľnejším používateľom s cieľom odvodiť niekoľko spôsobov zlepšovania úlohy EÚ pri uľahčovaní uplatňovania hľadiska sociálneho začlenenia v politikách verejnej dopravy.