VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CULT – MENŠINOVÉ JAZYKY A VZDELÁVANIE: NAJLEPŠIE POSTUPY A ÚSKALIA

15-02-2017

Obsahom tejto správy je podrobná porovnávacia analýza trinástich prípadových štúdií z oblasti jazykov, ktorá má ponúknuť prehľad o situácii menšinových jazykov vo vzdelávaní v Európe. Sú v nej naznačené najlepšie postupy a zdôraznené výzvy, s ktorými sa stretajú menšinové jazyky vo vzdelávaní. Osobitná pozornosť sa venuje odbornému vzdelávaniu a kariérnym vyhliadkam. V správe sa tiež uvádzajú odporúčania pre EÚ, pokiaľ ide o spôsob podpory menšinových jazykov vo vzdelávaní.

Obsahom tejto správy je podrobná porovnávacia analýza trinástich prípadových štúdií z oblasti jazykov, ktorá má ponúknuť prehľad o situácii menšinových jazykov vo vzdelávaní v Európe. Sú v nej naznačené najlepšie postupy a zdôraznené výzvy, s ktorými sa stretajú menšinové jazyky vo vzdelávaní. Osobitná pozornosť sa venuje odbornému vzdelávaniu a kariérnym vyhliadkam. V správe sa tiež uvádzajú odporúčania pre EÚ, pokiaľ ide o spôsob podpory menšinových jazykov vo vzdelávaní.

Externý autor

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK