ThinkTank logo Dokumenty, ktoré pomáhajú pri vytváraní nových právnych predpisov EÚ
Zverejnené 23-05-2017

The 2017 G7 Summit in Taormina

23-05-2017

On 26 and 27 May 2017, the G7 will hold its 43rd summit in Taormina, Italy. The summit is expected to focus on the global economy, foreign policy, security of citizens, and environmental sustainability. The EU will be represented by the Presidents of the European Council and Commission.

On 26 and 27 May 2017, the G7 will hold its 43rd summit in Taormina, Italy. The summit is expected to focus on the global economy, foreign policy, security of citizens, and environmental sustainability. The EU will be represented by the Presidents of the European Council and Commission.

President Trump's first months in office: The course of transatlantic relations

23-05-2017

On 25 May 2017, President Trump attends the NATO Summit in Brussels, as well as meeting with top EU officials, including the Presidents of the European Commission, Jean-Claude Juncker, European Council, Donald Tusk, and European Parliament, Antonio Tajani. A review of Trump's term thus far (using the 100-day benchmark) sheds light on current issues in transatlantic affairs in the context of this visit. While an address to Congress on 3 May by the Secretary of State, Rex Tillerson, has helped to clarify ...

On 25 May 2017, President Trump attends the NATO Summit in Brussels, as well as meeting with top EU officials, including the Presidents of the European Commission, Jean-Claude Juncker, European Council, Donald Tusk, and European Parliament, Antonio Tajani. A review of Trump's term thus far (using the 100-day benchmark) sheds light on current issues in transatlantic affairs in the context of this visit. While an address to Congress on 3 May by the Secretary of State, Rex Tillerson, has helped to clarify the administration's approach, the implications of Trump’s ‘America First’ policy for EU-US cooperation are still far from clear. Unpredictability has marked President Trump’s time in office to date, and many analysts are yet to discern a firm strategic direction in his foreign policies. His proposed budget cuts for FY2018 have raised concerns on both sides of the Atlantic over a potential US retreat from its leadership on human rights and development. He has rolled back emissions regulations in the USA, but has not yet pulled out of the Paris Agreement, as promised during his campaign. Relations with Russia have fluctuated significantly. Trump has also notably altered his stance on certain issues; for example, he has acknowledged the importance of NATO, and sought to maintain good ties with China. Thus far his policy towards the Middle East has not constituted a radical departure from that of the previous administration, though as with his interactions with other world leaders, he has brought a personal touch to his exchanges with leaders from the region. Since the EU and US share common interests and cooperate in many areas, Trump’s disjointed approach has caused uncertainty in Europe. President Trump has not publicly addressed relations with the EU in the first months of his presidency, beyond acknowledging the value of a strong Europe during an April meeting with the Italian Prime Minister. Thus, the outcome of this Brussels visit will be important in establishing how EU-US relations will develop under the new administration.

Regular public hearing with Mario Draghi, Chair of the European Systemic Risk Board - ECON on 29 May 2017

23-05-2017

This briefing is provided in advance of a regular public hearing with the Chair of the European Systemic Risk Board (ESRB). It focuses on the ESRB most recent activity: ESRB latest assessment of the risks to financial stability, overview of national macro-prudential policies in 2016, the ESRB report on EMIR review, the report on the macro-prudential policy issues arising from low interest rates, and the on-going review of the macro-prudential policy framework.

This briefing is provided in advance of a regular public hearing with the Chair of the European Systemic Risk Board (ESRB). It focuses on the ESRB most recent activity: ESRB latest assessment of the risks to financial stability, overview of national macro-prudential policies in 2016, the ESRB report on EMIR review, the report on the macro-prudential policy issues arising from low interest rates, and the on-going review of the macro-prudential policy framework.

Country Specific Recommendations for 2016 and 2017 - A comparison and an overview of implementation

23-05-2017

This document presents: • The Country Specific Recommendations for 2016 generally endorsed by the European Council on 28/29 June 2016 and adopted by the Council on 12 July 2016; • The assessment of the implementation of 2016 Country Specific Recommendations based on the European Commission Country Reports as published on 22 February 2017; • The Draft Country Specific Recommendations for 2017 proposed by the European Commission (COM) on 22 May 2017 and to be adopted by the Council in July 2017; ...

This document presents: • The Country Specific Recommendations for 2016 generally endorsed by the European Council on 28/29 June 2016 and adopted by the Council on 12 July 2016; • The assessment of the implementation of 2016 Country Specific Recommendations based on the European Commission Country Reports as published on 22 February 2017; • The Draft Country Specific Recommendations for 2017 proposed by the European Commission (COM) on 22 May 2017 and to be adopted by the Council in July 2017; and • The Council Recommendation on the economic policy of the euro area approved by the Council on 21 March 2017.

Prvé zmluvy

01-04-2017

Vzhľadom na katastrofálne následky druhej svetovej vojny a neustálu hrozbu konfrontácie medzi Východom a Západom sa zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom stalo kľúčovou prioritou. Spolupráca týkajúca sa uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi šiestimi európskymi krajinami upravená Parížskou zmluvou v roku 1951 znamenala prvé kroky na ceste k integrácii Európy. Rímske zmluvy podpísané v roku 1957 znamenali upevnenie základov tejto integrácie a potvrdenie myšlienky spoločnej budúcnosti šiestich európskych ...

Vzhľadom na katastrofálne následky druhej svetovej vojny a neustálu hrozbu konfrontácie medzi Východom a Západom sa zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom stalo kľúčovou prioritou. Spolupráca týkajúca sa uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi šiestimi európskymi krajinami upravená Parížskou zmluvou v roku 1951 znamenala prvé kroky na ceste k integrácii Európy. Rímske zmluvy podpísané v roku 1957 znamenali upevnenie základov tejto integrácie a potvrdenie myšlienky spoločnej budúcnosti šiestich európskych krajín.

Vývoj do prijatia Jednotného európskeho aktu

01-04-2017

Hlavný vývoj prvých zmlúv spočíva vo vytvorení vlastných zdrojov Spoločenstva, posilnení rozpočtových právomocí Parlamentu, zavedení priamych a všeobecných volieb európskych poslancov a vytvorení Európskeho menového systému. Nadobudnutie platnosti Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý podstatne zmenil Rímsku zmluvu, posilnilo európsku integráciu vytvorením veľkého vnútorného trhu.

Hlavný vývoj prvých zmlúv spočíva vo vytvorení vlastných zdrojov Spoločenstva, posilnení rozpočtových právomocí Parlamentu, zavedení priamych a všeobecných volieb európskych poslancov a vytvorení Európskeho menového systému. Nadobudnutie platnosti Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý podstatne zmenil Rímsku zmluvu, posilnilo európsku integráciu vytvorením veľkého vnútorného trhu.

Zmluva z Nice a Konvent o budúcnosti Európy

01-04-2017

Zmluva z Nice pripravila Európsku úniu na významné rozšírenie smerom na východ a na juh v rokoch 2004 a 2007 iba čiastočne. Preto sa ako odpoveď na otázky nastolené v Laekenskej deklarácii Konvent o budúcnosti Európy pokúsil o vytvorenie nového právneho základu Únie v podobe Zmluvy o Ústave pre Európu. V dôsledku zamietavých výsledkov referend v dvoch členských štátoch však táto zmluva nebola ratifikovaná.

Zmluva z Nice pripravila Európsku úniu na významné rozšírenie smerom na východ a na juh v rokoch 2004 a 2007 iba čiastočne. Preto sa ako odpoveď na otázky nastolené v Laekenskej deklarácii Konvent o budúcnosti Európy pokúsil o vytvorenie nového právneho základu Únie v podobe Zmluvy o Ústave pre Európu. V dôsledku zamietavých výsledkov referend v dvoch členských štátoch však táto zmluva nebola ratifikovaná.

Európsky parlament: organizácia a činnosť

01-04-2017

Organizáciu a činnosť Európskeho parlamentu upravuje jeho rokovací poriadok. Činnosti Parlamentu usmerňujú politické orgány, výbory, delegácie a politické skupiny.

Organizáciu a činnosť Európskeho parlamentu upravuje jeho rokovací poriadok. Činnosti Parlamentu usmerňujú politické orgány, výbory, delegácie a politické skupiny.

Európsky parlament: volebné postupy

01-04-2017

Postupy týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu upravujú európske právne predpisy, v ktorých sú stanovené pravidlá spoločné pre všetky členské štáty, a špecifické vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia. Spoločné pravidlá stanovujú zásadu pomerného zastúpenia a niekoľko prípadov nezlučiteľnosti funkcií s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Vnútroštátne právne predpisy upravujú mnoho ďalších dôležitých otázok, ako je presný volebný systém alebo počet volebných obvodov ...

Postupy týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu upravujú európske právne predpisy, v ktorých sú stanovené pravidlá spoločné pre všetky členské štáty, a špecifické vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia. Spoločné pravidlá stanovujú zásadu pomerného zastúpenia a niekoľko prípadov nezlučiteľnosti funkcií s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Vnútroštátne právne predpisy upravujú mnoho ďalších dôležitých otázok, ako je presný volebný systém alebo počet volebných obvodov.

Európska rada

01-04-2017

Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, zabezpečuje potrebný impulz na rozvoj Európskej únie a stanovuje všeobecné politické usmernenia. Aj predseda Komisie je členom Európskej rady, ale bez hlasovacieho práva. Predseda Európskeho parlamentu vystupuje s príhovorom na začiatku zasadnutí Európskej rady. Lisabonskou zmluvou sa Európska rada ustanovila ako inštitúcia Únie s dlhodobým predsedníctvom.

Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, zabezpečuje potrebný impulz na rozvoj Európskej únie a stanovuje všeobecné politické usmernenia. Aj predseda Komisie je členom Európskej rady, ale bez hlasovacieho práva. Predseda Európskeho parlamentu vystupuje s príhovorom na začiatku zasadnutí Európskej rady. Lisabonskou zmluvou sa Európska rada ustanovila ako inštitúcia Únie s dlhodobým predsedníctvom.

Nadchádzajúce podujatia

29-05-2017
The future of OLAF
Seminár -
CONT
30-05-2017
The potential of electricity demand response
Seminár -
ITRE
30-05-2017
The current challenges of fighting terrorism and serious crime
Vypočutie -
LIBE

Infografiky

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.

widget imageRSS Widgety

Ak chcete vložiť na vašu stránku odkaz (widget) pokrývajúci publikácie dostupné prostredníctvom Think Tanku, kliknite na toto tlačidlo.

Vytvoriť odkaz na kanál RSS

Publikácie Think Tanku

Obsah všetkých dokumentov zverejnených na internetovej stránke Think Tanku sú výlučne v zodpovednosti autora a nepredstavujú nevyhnutne oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. Je určený pre poslancov a zamestnancov EP na ich parlamentnú prácu.

Think Tank je na...