16

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Služby tematických sekcií (Výbor IMCO pod drobnohľadom)

14-06-2019

Tematická sekcia A poskytuje vysokokvalitné odborné znalosti, aktuálnu analýzu a nezávislý výskum výborom, ktoré podporuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Táto brožúra sa zameriava na služby tematickej sekcie pre výbor IMCO.

Tematická sekcia A poskytuje vysokokvalitné odborné znalosti, aktuálnu analýzu a nezávislý výskum výborom, ktoré podporuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Táto brožúra sa zameriava na služby tematickej sekcie pre výbor IMCO.

Transport and Tourism in Ireland

15-03-2018

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

Cestná doprava: dopravné a bezpečnostné normy

01-11-2017

Cieľom Európskej únie je vytvoriť v rokoch 2010 – 2020 európsky priestor bezpečnosti cestnej premávky. V tejto oblasti sú právomoci najmä na vnútroštátnej úrovni. Európske opatrenia sa preto týkajú technického stavu vozidiel, prepravy nebezpečného tovaru a bezpečnosti ciest.

Cieľom Európskej únie je vytvoriť v rokoch 2010 – 2020 európsky priestor bezpečnosti cestnej premávky. V tejto oblasti sú právomoci najmä na vnútroštátnej úrovni. Európske opatrenia sa preto týkajú technického stavu vozidiel, prepravy nebezpečného tovaru a bezpečnosti ciest.

Námorná doprava: dopravné a bezpečnostné pravidlá

01-11-2017

V uplynulých rokoch boli výrazne zdokonalené viaceré smernice a nariadenia EÚ týkajúce sa bezpečnostných noriem v námornej doprave. Išlo najmä o tri legislatívne balíky prijaté po haváriách ropných tankerov Erika a Prestige.

V uplynulých rokoch boli výrazne zdokonalené viaceré smernice a nariadenia EÚ týkajúce sa bezpečnostných noriem v námornej doprave. Išlo najmä o tri legislatívne balíky prijaté po haváriách ropných tankerov Erika a Prestige.

Vnútorný trh: všeobecné zásady

01-11-2017

Vnútorný trh je priestor prosperity a slobody, ktorý umožňuje prístup k tovarom, službám, pracovným miestam, podnikateľským príležitostiam a kultúrnemu bohatstvu. Neustále sa treba usilovať o to, aby sa zabezpečilo ďalšie prehĺbenie jednotného trhu, čo by mohlo priniesť značné zisky pre spotrebiteľov a podniky v EÚ. Digitálny jednotný trh otvára najmä nové možnosti pre rast hospodárstva (prostredníctvom elektronického obchodu) a zároveň obmedzuje byrokraciu (prostredníctvom elektronickej verejnej ...

Vnútorný trh je priestor prosperity a slobody, ktorý umožňuje prístup k tovarom, službám, pracovným miestam, podnikateľským príležitostiam a kultúrnemu bohatstvu. Neustále sa treba usilovať o to, aby sa zabezpečilo ďalšie prehĺbenie jednotného trhu, čo by mohlo priniesť značné zisky pre spotrebiteľov a podniky v EÚ. Digitálny jednotný trh otvára najmä nové možnosti pre rast hospodárstva (prostredníctvom elektronického obchodu) a zároveň obmedzuje byrokraciu (prostredníctvom elektronickej verejnej správy a digitalizácie verejných služieb). Z nedávneho výskumu vyplýva, že zásady voľného pohybu tovaru a služieb a právne predpisy v tejto oblasti vytvárajú prínosy, ktoré sa odhadujú na 985 miliárd EUR ročne.

Voľný pohyb tovaru

01-11-2017

Voľný pohyb tovaru je zabezpečený prostredníctvom zrušenia ciel a množstevných obmedzení, ako aj prostredníctvom zákazu opatrení s rovnocenným účinkom. Na podporu dokončenia vnútorného trhu boli doplnené zásady vzájomného uznávania, zrušenia fyzických a technických prekážok a podpory normalizácie. Prijatím nového legislatívneho rámca v roku 2008 sa posilnil voľný pohyb tovaru, systém dohľadu nad trhom EÚ a označenie CE. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos vyplývajúci zo zásady voľného pohybu tovaru ...

Voľný pohyb tovaru je zabezpečený prostredníctvom zrušenia ciel a množstevných obmedzení, ako aj prostredníctvom zákazu opatrení s rovnocenným účinkom. Na podporu dokončenia vnútorného trhu boli doplnené zásady vzájomného uznávania, zrušenia fyzických a technických prekážok a podpory normalizácie. Prijatím nového legislatívneho rámca v roku 2008 sa posilnil voľný pohyb tovaru, systém dohľadu nad trhom EÚ a označenie CE. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos vyplývajúci zo zásady voľného pohybu tovaru a súvisiacich právnych predpisov predstavuje 386 miliárd EUR ročne.

Vzájomné uznávanie diplomov

01-11-2017

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými kameňmi jednotného trhu, pričom umožňujú mobilitu podnikania a odborníkov v celej EÚ. Na uplatňovanie týchto slobôd musia byť diplomy a kvalifikácie vydané na vnútroštátnej úrovni všeobecne uznávané. Pre ich harmonizáciu a vzájomné uznávanie boli prijaté rôzne opatrenia a ďalšie právne predpisy v tejto oblasti sú pripravované.

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú základnými kameňmi jednotného trhu, pričom umožňujú mobilitu podnikania a odborníkov v celej EÚ. Na uplatňovanie týchto slobôd musia byť diplomy a kvalifikácie vydané na vnútroštátnej úrovni všeobecne uznávané. Pre ich harmonizáciu a vzájomné uznávanie boli prijaté rôzne opatrenia a ďalšie právne predpisy v tejto oblasti sú pripravované.

Spotrebiteľská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu[1]. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom. Finančná kríza ukázala, že vďaka predpisom na ochranu spotrebiteľa sa trhy môžu stať spravodlivejšími a kvalita hospodárskej súťaže sa môže zvýšiť. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi európskej ...

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu[1]. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom. Finančná kríza ukázala, že vďaka predpisom na ochranu spotrebiteľa sa trhy môžu stať spravodlivejšími a kvalita hospodárskej súťaže sa môže zvýšiť. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi európskej politiky.

Opatrenia na ochranu spotrebiteľa

01-11-2017

Európske opatrenia na ochranu spotrebiteľa sú zamerané na ochranu zdravia, bezpečnosti a hospodárskych a právnych záujmov európskych spotrebiteľov bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú, cestujú alebo nakupujú. Ustanovenia EÚ upravujú tak fyzické transakcie, ako aj elektronické obchodovanie a obsahujú pravidlá všeobecnej uplatniteľnosti spolu s ustanoveniami zameranými na konkrétne produkty vrátane liekov, geneticky modifikovaných organizmov, tabakových výrobkov, kozmetiky, hračiek či výbušnín.

Európske opatrenia na ochranu spotrebiteľa sú zamerané na ochranu zdravia, bezpečnosti a hospodárskych a právnych záujmov európskych spotrebiteľov bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú, cestujú alebo nakupujú. Ustanovenia EÚ upravujú tak fyzické transakcie, ako aj elektronické obchodovanie a obsahujú pravidlá všeobecnej uplatniteľnosti spolu s ustanoveniami zameranými na konkrétne produkty vrátane liekov, geneticky modifikovaných organizmov, tabakových výrobkov, kozmetiky, hračiek či výbušnín.

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby

01-11-2017

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby zaručujú mobilitu podnikov a odborníkov v rámci EÚ. Očakávania týkajúce sa smernice o službách z roku 2006 sú veľké, pretože má zásadný význam pre dokončenie vnútorného trhu. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos právnych predpisov, ktoré Parlament prijal v oblasti voľného pohybu služieb vrátane odborných kvalifikácií a maloobchodu, predstavuje 236 miliárd EUR ročne. Tento prínos sa po roku 2019 zvýši na 284 miliárd EUR ročne.

Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby zaručujú mobilitu podnikov a odborníkov v rámci EÚ. Očakávania týkajúce sa smernice o službách z roku 2006 sú veľké, pretože má zásadný význam pre dokončenie vnútorného trhu. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos právnych predpisov, ktoré Parlament prijal v oblasti voľného pohybu služieb vrátane odborných kvalifikácií a maloobchodu, predstavuje 236 miliárd EUR ročne. Tento prínos sa po roku 2019 zvýši na 284 miliárd EUR ročne.

Nadchádzajúce podujatia

10-12-2019
EU institutional dynamics: Ten years after the Lisbon Treaty
Ďalšie podujatia -
EPRS
11-12-2019
Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.