2

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

TTIP - Challenges and Opportunities, Compilation of Papers

04-12-2015

This leaflet provides a compilation of papers prepared by the European Parliament’s Policy Department A: Economic and Scientific Policy in relation to the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

This leaflet provides a compilation of papers prepared by the European Parliament’s Policy Department A: Economic and Scientific Policy in relation to the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Open Innovation In Industry, Including 3D Printing

01-12-2015

TThe study Open Innovation in Industry, Including 3D Printing includes a number of examples on good practices developed in different Member States. The study looks at the broad concept of open innovation as such and also in relation with key enabling technologies like 3D printing which is on the peak of inflated expectations. They should be viewed as parallel and even reinforcing developments. Further the document makes policy recommendations for actions at EU, national and regional level This leaflet ...

TThe study Open Innovation in Industry, Including 3D Printing includes a number of examples on good practices developed in different Member States. The study looks at the broad concept of open innovation as such and also in relation with key enabling technologies like 3D printing which is on the peak of inflated expectations. They should be viewed as parallel and even reinforcing developments. Further the document makes policy recommendations for actions at EU, national and regional level This leaflet presents the key findings of the study. Link to the original publication: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563445/IPOL_STU(2015)563445_EN.pdf

Nadchádzajúce podujatia

23-01-2020
'This is not Propaganda': Adventures in the War against Reality
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.