5

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Verejné zdravie

01-02-2018

Lisabonskou zmluvou sa posilnil význam politiky v oblasti zdravia, pričom sa v nej uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Tento cieľ sa má dosiahnuť podporou členským štátov zo strany Únie a presadzovaním spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za ochranu zdravia, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, majú aj naďalej členské štáty. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní ...

Lisabonskou zmluvou sa posilnil význam politiky v oblasti zdravia, pričom sa v nej uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Tento cieľ sa má dosiahnuť podporou členským štátov zo strany Únie a presadzovaním spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za ochranu zdravia, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, majú aj naďalej členské štáty. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní chorobám a ich prekonávaní, obmedzovaní zdrojov nebezpečenstva pre ľudské zdravie a zlaďovaní stratégií v oblasti zdravia medzi členskými štátmi. EÚ úspešne vykonala komplexnú politiku, prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia s názvom Zdravie pre rast a jej akčného programu (na obdobie rokov 2014 – 2013), a súboru sekundárnych právnych predpisov. Súčasný inštitucionálny rámec na podporu vykonávania zahŕňa generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), ako aj špecializované agentúry, najmä Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA).

Lieky a zdravotnícke pomôcky

01-02-2018

Lieky a zdravotnícke pomôcky sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá jednotného trhu, preto má EÚ právomoci v oblasti ich povoľovania prostredníctvom ich hodnotenia a dohľadu nad nimi. Aby bolo chránené ľudské zdravie, musia byť nové lieky na humánne použitie pred uvedením na trh povolené centralizovaným postupom Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a/alebo decentralizovaným spôsobom vnútroštátnymi agentúrami. Zdravotnícke pomôcky vyžadujú na prístup na trh podrobný regulačný rámec prostredníctvom ...

Lieky a zdravotnícke pomôcky sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá jednotného trhu, preto má EÚ právomoci v oblasti ich povoľovania prostredníctvom ich hodnotenia a dohľadu nad nimi. Aby bolo chránené ľudské zdravie, musia byť nové lieky na humánne použitie pred uvedením na trh povolené centralizovaným postupom Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a/alebo decentralizovaným spôsobom vnútroštátnymi agentúrami. Zdravotnícke pomôcky vyžadujú na prístup na trh podrobný regulačný rámec prostredníctvom organizácií súkromného sektora nazývanými „notifikované orgány“. Revízie prebiehajú a nový legislatívny prístup nadobudne účinnosť v roku 2017.

Disease Mongering (Pseudo-Disease Promotion)

15-11-2012

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern ...

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern, and policy makers should be aware of its perils and consequences.

Workshop Report on 'Health in All Policies (HiAP)' - Brussels, 25 May 2011

15-08-2011

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands ...

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands as an example of how it works in a Member State was also presented.

Note on the Pharmaceutical Package for the EP Information Offices (EPIOs)

16-08-2010

The Pharmaceutical Package in this document refers to the initiatives taken by the European Commission under the "Communication on the future of the single market in pharmaceuticals for human use", setting out the EC's vision for the sector. It comprises three pieces of legislation put forward to the European Parliament on different aspects of medicinal products. The proposals cover: information to patients on prescription medicines, pharmacovigilance, and patient safety and falsified medicines. ...

The Pharmaceutical Package in this document refers to the initiatives taken by the European Commission under the "Communication on the future of the single market in pharmaceuticals for human use", setting out the EC's vision for the sector. It comprises three pieces of legislation put forward to the European Parliament on different aspects of medicinal products. The proposals cover: information to patients on prescription medicines, pharmacovigilance, and patient safety and falsified medicines. These legislative proposals have a direct impact on public health, as well as connections with internal market and industrial policies. In the European Parliament the Committee on Environment, Public Health and Food Safety-ENVI is leading these reports. The committees on the Internal Market-IMCO and Industry, Research & Energy-ITRE are responsible for opinions. This note provides a general overview of the present situation on public health policy and pharmaceutical products in the EU, taking into account its degree of implementation and impact. The note presents the three proposals from a public health perspective with regards to their present state of advancement inside the legislative process. Finally it mentions the main stakeholders for these subjects. The note includes an annex with the key officials responsible for this policy area in the EU institutions. IP/

Nadchádzajúce podujatia

21-11-2019
Looking back on 1989: The Fight for Freedom
Ďalšie podujatia -
EPRS
21-11-2019
Fourth Annual Forum on Comparative Law - Freedom of expression [...]
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.