7

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: všeobecné aspekty

01-03-2018

Lisabonská zmluva kladie veľký dôraz na budovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zaviedlo sa ňou niekoľko nových dôležitých prvkov: efektívnejší a demokratickejší rozhodovací proces, ktorý je reakciou na zrušenie starej pilierovej štruktúry; rozšírené právomoci Súdneho dvora EÚ a nová úloha pre národné parlamenty. a novú úlohu pre národné parlamenty. Chartou základných práv Európskej únie, ktorá je v súčasnosti pre EÚ právne záväzná, sa posilňujú základné práva.

Lisabonská zmluva kladie veľký dôraz na budovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zaviedlo sa ňou niekoľko nových dôležitých prvkov: efektívnejší a demokratickejší rozhodovací proces, ktorý je reakciou na zrušenie starej pilierovej štruktúry; rozšírené právomoci Súdneho dvora EÚ a nová úloha pre národné parlamenty. a novú úlohu pre národné parlamenty. Chartou základných práv Európskej únie, ktorá je v súčasnosti pre EÚ právne záväzná, sa posilňujú základné práva.

Justičná spolupráca v trestných veciach

01-03-2018

Justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou sa poskytol pevnejší základ na rozvoj oblasti trestného súdnictva, pričom zároveň udelila nové právomoci Európskemu parlamentu.

Justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou sa poskytol pevnejší základ na rozvoj oblasti trestného súdnictva, pričom zároveň udelila nové právomoci Európskemu parlamentu.

Ochrana osobných údajov

01-01-2018

Ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromného života predstavujú dôležité základné práva. Európsky parlament neustále trvá na tom, že je nevyhnutné zachovávať vyvážený prístup medzi posilňovaním bezpečnosti a ochranou ľudských práv vrátane ochrany údajov a súkromia. Nové pravidlá EÚ pre ochranu údajov posilňujúce práva občanov a zjednodušujúce pravidlá pre spoločnosti v digitálnom veku nadobudli účinnosť v máji 2018.

Ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromného života predstavujú dôležité základné práva. Európsky parlament neustále trvá na tom, že je nevyhnutné zachovávať vyvážený prístup medzi posilňovaním bezpečnosti a ochranou ľudských práv vrátane ochrany údajov a súkromia. Nové pravidlá EÚ pre ochranu údajov posilňujúce práva občanov a zjednodušujúce pravidlá pre spoločnosti v digitálnom veku nadobudli účinnosť v máji 2018.

Policajná spolupráca

01-01-2018

Hlavným nástrojom policajnej spolupráce je Európsky policajný úrad Europol, ktorý je ústredným článkom širšej štruktúry európskej vnútornej bezpečnosti. Spolupráca a politiky sa stále vyvíjajú, pričom pozornosť sa zameriava na účinnejší boj proti hrozbám a trestnej činnosti v celej EÚ a – najmä v prípade Európskeho parlamentu – na súčasné dodržiavanie základných práv a pravidiel o ochrane údajov.

Hlavným nástrojom policajnej spolupráce je Európsky policajný úrad Europol, ktorý je ústredným článkom širšej štruktúry európskej vnútornej bezpečnosti. Spolupráca a politiky sa stále vyvíjajú, pričom pozornosť sa zameriava na účinnejší boj proti hrozbám a trestnej činnosti v celej EÚ a – najmä v prípade Európskeho parlamentu – na súčasné dodržiavanie základných práv a pravidiel o ochrane údajov.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Nadchádzajúce podujatia

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.