7

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Autor
Kľúčové slovo
Dátum

Európsky hospodársky priestor (EHP), Švajčiarsko a sever

01-05-2018

Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace do Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Nórsko, Island a Lichtenštajnsko tiež patria do EHP. Švajčiarsko je členom EZVO, ale nie EHP. EÚ a jej partnerov z EHP – Nórsko a Island – spájajú aj rôzne „severné politiky“ a fóra zamerané na rýchlo sa rozvíjajúce severné oblasti Európy a arktickú oblasť ako celok.

Európsky hospodársky priestor (EHP) bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia EÚ týkajúce sa jej vnútorného trhu na krajiny patriace do Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Nórsko, Island a Lichtenštajnsko tiež patria do EHP. Švajčiarsko je členom EZVO, ale nie EHP. EÚ a jej partnerov z EHP – Nórsko a Island – spájajú aj rôzne „severné politiky“ a fóra zamerané na rýchlo sa rozvíjajúce severné oblasti Európy a arktickú oblasť ako celok.

Foreign Direct Investment in the EU and the Eastern Partnership Countries

05-02-2018

Upon request of the Euronest parliamentary assembly economic committee, investment patterns and policies in the EU and Eastern Partnership countries were compared. The EU is an investment heavyweight, both in terms of attracting as placing foreign direct investment. Many EU Member States protect their investment abroad and some have screening mechanisms for incoming investment. The Eastern Partnership countries are minor investors themselves, but keep attracting a slowly growing level of foreign ...

Upon request of the Euronest parliamentary assembly economic committee, investment patterns and policies in the EU and Eastern Partnership countries were compared. The EU is an investment heavyweight, both in terms of attracting as placing foreign direct investment. Many EU Member States protect their investment abroad and some have screening mechanisms for incoming investment. The Eastern Partnership countries are minor investors themselves, but keep attracting a slowly growing level of foreign direct investment. Investment is supported by the European Investment Bank, the EBRD or the World Bank. Looking at which countries invest in which Eastern Partnership country, it appears that each of them has one main investing country, suggesting a preferred relationship, which would need further research to explain.

Európska únia a jej obchodní partneri

01-02-2018

Postupom času EÚ upúšťa od výroby produktov s vysokým podielom práce a s nízkou hodnotou, aby sa mohla špecializovať na značkový tovar s vyššou hodnotou. Vzhľadom na jej otvorenú ekonomiku má pre ňu obchod zásadný význam. Na prekonanie obchodných prekážok a zaručenie rovnakých podmienok pre svoje podniky Únia rokuje o viacerých dohodách o voľnom obchode. EÚ je tiež zakladateľom a kľúčovým aktérom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Postupom času EÚ upúšťa od výroby produktov s vysokým podielom práce a s nízkou hodnotou, aby sa mohla špecializovať na značkový tovar s vyššou hodnotou. Vzhľadom na jej otvorenú ekonomiku má pre ňu obchod zásadný význam. Na prekonanie obchodných prekážok a zaručenie rovnakých podmienok pre svoje podniky Únia rokuje o viacerých dohodách o voľnom obchode. EÚ je tiež zakladateľom a kľúčovým aktérom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Rusko

01-02-2018

Od roku 2014 sú vzťahy medzi EÚ a Ruskom naštrbené v dôsledku nezákonnej anexie Krymu Ruskom, podpory povstaleckých skupín na východe Ukrajiny, politiky v susedstve, dezinformačných kampaní a negatívneho vnútorného vývoja. Napätie sa vystupňovalo po ruskom zásahu v Sýrii. EÚ od roku 2014 pravidelne obnovuje sankcie proti Rusku. EÚ a Rusko sú navzájom úzko závislé a EÚ uplatňuje prístup „selektívneho angažovania“.

Od roku 2014 sú vzťahy medzi EÚ a Ruskom naštrbené v dôsledku nezákonnej anexie Krymu Ruskom, podpory povstaleckých skupín na východe Ukrajiny, politiky v susedstve, dezinformačných kampaní a negatívneho vnútorného vývoja. Napätie sa vystupňovalo po ruskom zásahu v Sýrii. EÚ od roku 2014 pravidelne obnovuje sankcie proti Rusku. EÚ a Rusko sú navzájom úzko závislé a EÚ uplatňuje prístup „selektívneho angažovania“.

Európska susedská politika

01-01-2018

Európska susedská politika (ESP) sa uplatňuje voči Alžírsku, Arménsku, Azerbajdžanu, Bielorusku, Egyptu, Gruzínsku, Izraelu, Jordánsku, Libanonu, Líbyi, Maroku, Moldavsku, Palestíne, Sýrii, Tunisku a Ukrajine. Jej cieľom je posilniť prosperitu, stabilitu a bezpečnosť všetkých. Je založená na demokracii, právnom štáte a rešpektovaní ľudských práv a predstavuje bilaterálnu politiku medzi EÚ a každou partnerskou krajinou, s iniciatívami v oblasti regionálnej spolupráce: Východné partnerstvo a Únia pre ...

Európska susedská politika (ESP) sa uplatňuje voči Alžírsku, Arménsku, Azerbajdžanu, Bielorusku, Egyptu, Gruzínsku, Izraelu, Jordánsku, Libanonu, Líbyi, Maroku, Moldavsku, Palestíne, Sýrii, Tunisku a Ukrajine. Jej cieľom je posilniť prosperitu, stabilitu a bezpečnosť všetkých. Je založená na demokracii, právnom štáte a rešpektovaní ľudských práv a predstavuje bilaterálnu politiku medzi EÚ a každou partnerskou krajinou, s iniciatívami v oblasti regionálnej spolupráce: Východné partnerstvo a Únia pre Stredozemie[1].

Tri susedné krajiny Východného partnerstva: Ukrajina, Moldavsko a Bielorusko

01-01-2018

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny okrem Bieloruska sú ...

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny okrem Bieloruska sú tiež členmi Parlamentného zhromaždenia Euronest.

Free and fair trade for all?

21-11-2017

With its strategy paper entitled ‘Trade for all’ in 2015, the Commission launched an EU trade policy that focussed on values such as human rights, workers’ rights, environmental protection and sustainable development. The idea was that free trade should be fair for both consumers in Europe and for citizens elsewhere. This approach was pursued in bilateral trade negotiations and in legislative proposals on, for example, conflict minerals, dual-use goods or the investment court system. But by the end ...

With its strategy paper entitled ‘Trade for all’ in 2015, the Commission launched an EU trade policy that focussed on values such as human rights, workers’ rights, environmental protection and sustainable development. The idea was that free trade should be fair for both consumers in Europe and for citizens elsewhere. This approach was pursued in bilateral trade negotiations and in legislative proposals on, for example, conflict minerals, dual-use goods or the investment court system. But by the end of 2016 the tenor of the debate on international trade had changed, shifting the focus to national interests and fairness for consumers and producers at home. The UK’s decision to withdraw from the EU and the election of President Trump in the US, together with the expiry of the clause recognising China’s non-market economy status, contributed to this shift. The European Parliament has played a crucial role in shaping the direction of EU trade policy. While its 2015 resolution on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) set the values-based trade agenda, its resolutions in 2016 and 2017 on China’s market economy status and global value chains reflected the shift in values. The Commission is seeking to balance free and fair trade but new challenges lie ahead, notably in the EU’s neighbourhood: Russia, the Eastern Partnership, Turkey and the UK’s withdrawal from the EU.

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.