6

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Zamerané na: Duálne vzdelávanie: most ponad rozbúrené vody?

15-10-2014

Pracovné skúsenosti si spoločnosti vysoko cenia a ich nedostatok je pre uchádzačov o prvé zamestnanie veľkou prekážkou. Mnoho mladých ľudí uviazne v bludnom kruhu: nedokážu si nájsť prvé zamestnanie, ale prácu nedostanú, pretože im chýbajú pracovné skúsenosti. Učňovská príprava má preukázateľne výrazný vplyv na podporu zamestnávania mladých ľudí a významne sa podieľa na nízkej úrovni nezamestnanosti mládeže v niektorých európskych krajinách. Tak v oznámení Prehodnotenie vzdelávania, ako aj v oznámení ...

Pracovné skúsenosti si spoločnosti vysoko cenia a ich nedostatok je pre uchádzačov o prvé zamestnanie veľkou prekážkou. Mnoho mladých ľudí uviazne v bludnom kruhu: nedokážu si nájsť prvé zamestnanie, ale prácu nedostanú, pretože im chýbajú pracovné skúsenosti. Učňovská príprava má preukázateľne výrazný vplyv na podporu zamestnávania mladých ľudí a významne sa podieľa na nízkej úrovni nezamestnanosti mládeže v niektorých európskych krajinách. Tak v oznámení Prehodnotenie vzdelávania, ako aj v oznámení o nezamestnanosti mládeže z roku 2013 Komisia členské štáty vyzvala, aby zintenzívnili svoje úsilie o rozvoj špičkového odborného vzdelávania a prípravy, čím sa zvýši kvalita zručností potrebných na výkon povolania, a o podporu učenia sa prácou vrátane kvalitných stáží, učňovskej prípravy a duálnych systémov. Podobne Európsky parlament na základe žiadosti Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT) uverejnil štúdiu, ktorá skúma silné a slabé stránky duálneho vzdelávania a zaoberá sa rozvojom politiky v EÚ-28 vo vzťahu k zavedeniu a/alebo zlepšeniu tohto typu učenia.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Štrukturálna a kohézna politika po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy

15-02-2010

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy má zjavne významný vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku. V tejto štúdii sa analyzujú zmeny, ktoré sa dotkli politík patriacich do právomoci riaditeľstva B Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Európskeho parlamentu (inštitucionálne, procedurálne a finančné zmeny, ako aj zmeny týkajúce sa právnych základov).

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy má zjavne významný vplyv na štrukturálnu a kohéznu politiku. V tejto štúdii sa analyzujú zmeny, ktoré sa dotkli politík patriacich do právomoci riaditeľstva B Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Európskeho parlamentu (inštitucionálne, procedurálne a finančné zmeny, ako aj zmeny týkajúce sa právnych základov).

Nadchádzajúce podujatia

10-12-2019
EU institutional dynamics: Ten years after the Lisbon Treaty
Ďalšie podujatia -
EPRS
11-12-2019
Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.