15

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Autor
Kľúčové slovo
Dátum

Reconsidering the General Food Law

26-02-2019

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal to review the General Food Law Regulation and amend eight legislative acts dealing with specific food chain sectors. The proposal follows-up on the European Citizens' Initiative on glyphosate; and especially on concerns regarding the transparency of the scientific studies used in the evaluation of pesticides. The proposal also responds to a fitness check of the General Food Law, completed in January 2018. The proposal's objective is to ...

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal to review the General Food Law Regulation and amend eight legislative acts dealing with specific food chain sectors. The proposal follows-up on the European Citizens' Initiative on glyphosate; and especially on concerns regarding the transparency of the scientific studies used in the evaluation of pesticides. The proposal also responds to a fitness check of the General Food Law, completed in January 2018. The proposal's objective is to increase the transparency and sustainability of the EU scientific assessment model, and other aspects such as governance of the European Food Safety Authority (EFSA). In the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) adopted its report on 27 November 2018. A vote in plenary to finalise Parliament's position took place on 11 December and the Council adopted its position on 12 December 2018. A provisional agreement was reached at the third trilogue meeting on 11 February 2019, and was endorsed in the ENVI committee on 20 February. The text will be the subject of a vote to adopt it in plenary in the coming weeks. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Directive 2009/128/EC on the sustainable use of pesticides

19-10-2018

The study presents the results of evaluation of the implementation of the Directive 2009/128/EC establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides. The study was outsourced and prepared by a consortium led by ÖIR GmbH, in collaboration with Arcadia International, t33 and external experts. The study covers the implementation of the directive as a whole. Furthermore, it concentrates on the implementation of the integrated pest management principles in the individual ...

The study presents the results of evaluation of the implementation of the Directive 2009/128/EC establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides. The study was outsourced and prepared by a consortium led by ÖIR GmbH, in collaboration with Arcadia International, t33 and external experts. The study covers the implementation of the directive as a whole. Furthermore, it concentrates on the implementation of the integrated pest management principles in the individual Member States. In addition, it also provides an analysis concerning of a the development of harmonised risk indicators, the imposition of limitation and bans of on the usage of pesticides in sensitive specific sensitive areas, and the impacts that of the use of pesticides has on drinking water. The analysis is accompanied by recommendations on how to improve the implementation processes.

Guidelines for submission and evaluation of applications for the approval of active substances in pesticides

21-09-2018

Active substances are an essential element of pesticides. The approval of active substance occurs at EU level, and guidance documents and guidelines for this procedure exist. They aim to clarify, harmonise and standardise the complex approval process. This study examines the guidance and guidelines which exist for active substance approval; the level of harmonisation among them; the connection to the good laboratory practice (GLP) principles; and provides an overview of the studies which are required ...

Active substances are an essential element of pesticides. The approval of active substance occurs at EU level, and guidance documents and guidelines for this procedure exist. They aim to clarify, harmonise and standardise the complex approval process. This study examines the guidance and guidelines which exist for active substance approval; the level of harmonisation among them; the connection to the good laboratory practice (GLP) principles; and provides an overview of the studies which are required for active substance approval.

Externý autor

John NGANGA, Michela BISONNI and Maria CHRISTODOULOU, Agra CEAS Consulting IEG

New rules on bisphenol A in food contact materials

16-02-2018

A new European Commission regulation updating the rules concerning the use of bisphenol A (BPA) in food contact materials was published on 14 February 2018 and will apply as of 6 September 2018. The rules aim at better protecting children under three years of age, by extending the ban on the use of BPA to include, in addition to infant feeding bottles, drinking cups or bottles intended for infants and young children. This is an updated edition of an 'At a glance' note originally published in January ...

A new European Commission regulation updating the rules concerning the use of bisphenol A (BPA) in food contact materials was published on 14 February 2018 and will apply as of 6 September 2018. The rules aim at better protecting children under three years of age, by extending the ban on the use of BPA to include, in addition to infant feeding bottles, drinking cups or bottles intended for infants and young children. This is an updated edition of an 'At a glance' note originally published in January 2018.

Verejné zdravie

01-02-2018

Lisabonskou zmluvou sa posilnil význam politiky v oblasti zdravia, pričom sa v nej uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Tento cieľ sa má dosiahnuť podporou členským štátov zo strany Únie a presadzovaním spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za ochranu zdravia, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, majú aj naďalej členské štáty. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní ...

Lisabonskou zmluvou sa posilnil význam politiky v oblasti zdravia, pričom sa v nej uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Tento cieľ sa má dosiahnuť podporou členským štátov zo strany Únie a presadzovaním spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za ochranu zdravia, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, majú aj naďalej členské štáty. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní chorobám a ich prekonávaní, obmedzovaní zdrojov nebezpečenstva pre ľudské zdravie a zlaďovaní stratégií v oblasti zdravia medzi členskými štátmi. EÚ úspešne vykonala komplexnú politiku, prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia s názvom Zdravie pre rast a jej akčného programu (na obdobie rokov 2014 – 2013), a súboru sekundárnych právnych predpisov. Súčasný inštitucionálny rámec na podporu vykonávania zahŕňa generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), ako aj špecializované agentúry, najmä Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA).

New rules on bisphenol A in food contact materials

31-01-2018

A new European Commission regulation updating the rules concerning the use of bisphenol A (BPA) in food contact materials is expected to enter into force in the coming weeks. The rules aim at better protecting young children by extending the ban on the use of BPA to include, in addition to infant feeding bottles, drinking cups or bottles intended for infants and young children.

A new European Commission regulation updating the rules concerning the use of bisphenol A (BPA) in food contact materials is expected to enter into force in the coming weeks. The rules aim at better protecting young children by extending the ban on the use of BPA to include, in addition to infant feeding bottles, drinking cups or bottles intended for infants and young children.

The EU's General Food Law Regulation: An introduction to the founding principles and the fitness check

25-01-2017

The General Food Law Regulation (Regulation (EC) No 178/2002) was drafted following a series of food incidents in the EU in the late 1990s, including the BSE (bovine spongiform encephalopathy) outbreak and the dioxin scare. It is the act underpinning current EU food and feed legislation and defines its general principles, requirements and aims. The regulation also established the European Food Safety Authority (EFSA), an independent agency tasked with providing decision makers with scientific advice ...

The General Food Law Regulation (Regulation (EC) No 178/2002) was drafted following a series of food incidents in the EU in the late 1990s, including the BSE (bovine spongiform encephalopathy) outbreak and the dioxin scare. It is the act underpinning current EU food and feed legislation and defines its general principles, requirements and aims. The regulation also established the European Food Safety Authority (EFSA), an independent agency tasked with providing decision makers with scientific advice on food safety issues. Furthermore, the General Food Law Regulation lays down the main procedures for the management of emergencies and crises, including the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), designed to enable a swift reaction when risks to public health are detected in the food chain. As part of its Better Regulation agenda, the European Commission is currently finalising its fitness check of the General Food Law Regulation. The review will assess the key components of this founding act. The results of the review are expected in the course of 2017.

Food Contact Materials - Regulation (EC) 1935/2004

10-05-2016

Food contact materials (FCMs) are widely used in everyday life in the form of food packaging, kitchen utensils, tableware, etc. When put in contact with food, the different materials may behave differently and transfer their constituents to the food. Thus, if ingested in large quantities, FCM chemicals might endanger human health, or change the food itself. Therefore, food contact materials are subject to legally binding rules at EU level, currently laid down in Regulation (EC) No 1935/2004 which ...

Food contact materials (FCMs) are widely used in everyday life in the form of food packaging, kitchen utensils, tableware, etc. When put in contact with food, the different materials may behave differently and transfer their constituents to the food. Thus, if ingested in large quantities, FCM chemicals might endanger human health, or change the food itself. Therefore, food contact materials are subject to legally binding rules at EU level, currently laid down in Regulation (EC) No 1935/2004 which aims at ensuring FCM safety but also the effective functioning of the internal market in FCM goods. The regulation sets up a general safety requirement applicable to all possible food contact materials and articles, and envisages a possibility for the adoption of specific safety requirements (i.e. further harmonisation at EU level) for seventeen FCMs listed in Annex I to Regulation (EC) No 1935/2004. So far, specific safety requirements have been adopted only for four FCMs: plastics (including recycled plastics), ceramics, regenerated cellulose and so-called active and intelligent materials. Where specific requirements have not been adopted at EU level, Member States could adopt such measures at national level, which is the case for several widely used FCMs, such as: paper & board, metals & alloys, glass, coatings, silicones, rubbers, printing inks etc. However, as reported by the majority of stakeholders participating in this survey, the lack of specific measures at EU level for some food contact materials/articles negatively impacts the functioning of the internal market for the relevant material/article and its food safety. Stakeholders - across businesses, consumers, environmental and health NGOs, researchers, as well as Member States' competent authorities - are in favour of specific measures at EU level for the FCMs that are not yet harmonised at EU level.

TTIP: Customs and Trade Facilitation - Study in Focus

16-11-2015

The study TTIP: Opportunities and Challenges in the Area of Customs and Trade Facilitation assess how TTIP can help to reduce these costs whilst at the same time ensure that consumers are protected from the import of unsafe or dangerous products and EU commercial policy instruments can be properly implemented. This is a short overview of this study. Link to the original document: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563441/IPOL_IDA(2015)563441_EN.pdf

The study TTIP: Opportunities and Challenges in the Area of Customs and Trade Facilitation assess how TTIP can help to reduce these costs whilst at the same time ensure that consumers are protected from the import of unsafe or dangerous products and EU commercial policy instruments can be properly implemented. This is a short overview of this study. Link to the original document: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563441/IPOL_IDA(2015)563441_EN.pdf

How the EU budget is spent: 'Food and feed' expenditure

15-04-2015

EU expenditure on 'food and feed' aims to contribute to safety along the food chain, mainly by preventing, controlling and eradicating serious pests and diseases, in animal or plants, and enhancing relevant control activities. Protecting public health and the value of the economic sectors related to the food chain are key objectives.

EU expenditure on 'food and feed' aims to contribute to safety along the food chain, mainly by preventing, controlling and eradicating serious pests and diseases, in animal or plants, and enhancing relevant control activities. Protecting public health and the value of the economic sectors related to the food chain are key objectives.

Nadchádzajúce podujatia

17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Ďalšie podujatia -
EPRS
05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Ďalšie podujatia -
EPRS
06-11-2019
Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.