22

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Autor
Dátum

Ochrana rybolovných zdrojov

01-01-2018

Ochrana rybolovných zdrojov vychádza z potreby zabezpečiť ich udržateľné využívanie a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia a ďalšie technické opatrenia.

Ochrana rybolovných zdrojov vychádza z potreby zabezpečiť ich udržateľné využívanie a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia a ďalšie technické opatrenia.

Štrukturálna pomoc v sektore rybárstva

01-01-2018

Európska rybárska politika, pôvodne financovaná prostredníctvom finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), bola v rokoch 2007 – 2013 financovaná z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a v súčasnosti využíva finančné prostriedky nového Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), ktorý disponuje rozpočtom vo výške 6,4 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020. ENRF podporuje rybárov pri prechode na udržateľný rybolov, diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev a financuje ...

Európska rybárska politika, pôvodne financovaná prostredníctvom finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), bola v rokoch 2007 – 2013 financovaná z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a v súčasnosti využíva finančné prostriedky nového Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), ktorý disponuje rozpočtom vo výške 6,4 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020. ENRF podporuje rybárov pri prechode na udržateľný rybolov, diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev a financuje projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach.

Fuel Subsidies in the EU Fisheries Sector

15-07-2013

This briefing note is intended to provide the European Parliament with an analysis on tax allowances, as provided by the Directive 2003/96/EC, on fuels used by the EU fishing fleet. An estimate of the effects of this directive in terms of forgone revenue by governments of the EU MS is provided. Additionally, the benefits gained by fishers from tax reductions/exemptions are analysed across fleet segments.

This briefing note is intended to provide the European Parliament with an analysis on tax allowances, as provided by the Directive 2003/96/EC, on fuels used by the EU fishing fleet. An estimate of the effects of this directive in terms of forgone revenue by governments of the EU MS is provided. Additionally, the benefits gained by fishers from tax reductions/exemptions are analysed across fleet segments.

Externý autor

Alessandra BORRELLO, Arina MOTOVA, Natacha DENTES DE CARVALHO (Joint Research Centre of the European Commission, Italy)

Fisheries in Ireland

15-01-2013

This document describes the fisheries in Ireland for the Delegation of the Committee on Fisheries to Donegal and Galway in February 2013. It updates a previous European Parliament Note of 2008, taking account of several new developments in the fisheries and aquaculture sector since.

This document describes the fisheries in Ireland for the Delegation of the Committee on Fisheries to Donegal and Galway in February 2013. It updates a previous European Parliament Note of 2008, taking account of several new developments in the fisheries and aquaculture sector since.

What Kind of Management for Mediterranean Fisheries ?

12-11-2012

This study analyses the management tools for fishery management in the Mediterranean proposed by the amendment of the Parliament and their pro's and con's. Management tools currently available are discussed to learn lessons and consider possible drawbacks. Conclusions show that future policies should consider specific strategies for each fishing area and gear, by drawing specific management plans depending on whether resources are shared or not shared.

This study analyses the management tools for fishery management in the Mediterranean proposed by the amendment of the Parliament and their pro's and con's. Management tools currently available are discussed to learn lessons and consider possible drawbacks. Conclusions show that future policies should consider specific strategies for each fishing area and gear, by drawing specific management plans depending on whether resources are shared or not shared.

Externý autor

Massimo SPAGNOLO (IREPA Onlus, Italy)

EU funding for outermost and sparsely populated regions

23-03-2012

The EU will invest over €12 billion in outermost and sparsely populated regions between 2007 and 2013. Those regions need special attention from the EU because of their specific constraints, including remoteness, insularity, small size, harsh climatic conditions, and economic dependence on a limited number of products. EU measures include special allocations as well as specific supply arrangements and programmes to encourage the development of local agricultural products.

The EU will invest over €12 billion in outermost and sparsely populated regions between 2007 and 2013. Those regions need special attention from the EU because of their specific constraints, including remoteness, insularity, small size, harsh climatic conditions, and economic dependence on a limited number of products. EU measures include special allocations as well as specific supply arrangements and programmes to encourage the development of local agricultural products.

Perspectives for the New European Fisheries Fund

15-08-2011

In 2011, the Commission will launch the review of the EFF with the publication of a draft regulation and associated impact assessment. This report presents an independent evaluation of the EFF to highlight the challenges faced by Member States and the sector in implementing the regulation during the current programming period. Proposals for a future EEF are developed and a series of options are evaluated.

In 2011, the Commission will launch the review of the EFF with the publication of a draft regulation and associated impact assessment. This report presents an independent evaluation of the EFF to highlight the challenges faced by Member States and the sector in implementing the regulation during the current programming period. Proposals for a future EEF are developed and a series of options are evaluated.

Externý autor

Indrani LUTCHMAN, Sophie DES CLERS, Axel VOLKERY, Stephanie NEWMAN, Peter HJERP and Patrick TEN BRINK (Institute for European Environmental Policy - IEEP, the UK)

Characteristics of Small-Scale Coastal Fisheries in Europe

15-07-2011

The study analyses the structure and economic performance of small-scale coastal fisheries (SSF) in Europe. Eighteen main clusters within SSF are identified and their distribution by NUTS-2 region is presented. The contribution of SSF in terms of income and employment to the economies of the NUTS-2 regions is also assessed. Some potential policy implications of the study’s findings are considered in light of the reform of the Common Fisheries Policy.

The study analyses the structure and economic performance of small-scale coastal fisheries (SSF) in Europe. Eighteen main clusters within SSF are identified and their distribution by NUTS-2 region is presented. The contribution of SSF in terms of income and employment to the economies of the NUTS-2 regions is also assessed. Some potential policy implications of the study’s findings are considered in light of the reform of the Common Fisheries Policy.

Externý autor

Graeme Macfadyen, Pavel Salz and Rod Cappell

Small-scale coastal fisheries in the EU

08-06-2011

80% of the EU fishing fleet is today considered as 'small-scale and coastal fisheries’ (SSCF). In the context of the upcoming Common fisheries policy reform, the European Commission launched a debate on the creation of a specific management regime for SSCF, focusing on social objectives.

80% of the EU fishing fleet is today considered as 'small-scale and coastal fisheries’ (SSCF). In the context of the upcoming Common fisheries policy reform, the European Commission launched a debate on the creation of a specific management regime for SSCF, focusing on social objectives.

Lov garnáta obyčajného v Severnom mori

16-05-2011

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť členom Výboru Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo jasný opis lovu garnáta obyčajného v Severnom mori (Crangon crangon) a trhov v Holandsku, Nemecku a Dánsku. Prieskum bol vypracovaný ako informačný dokument. Zameriava sa na otázky produkcie (hospodársky a sociálny význam produkcie, rentabilita flotíl, vplyv na životné prostredie), ako aj na marketingové otázky (organizácia odvetvia, úloha hlavných veľkoobchodníkov a spracovateľov, ceny a marže v sektore) ...

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť členom Výboru Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo jasný opis lovu garnáta obyčajného v Severnom mori (Crangon crangon) a trhov v Holandsku, Nemecku a Dánsku. Prieskum bol vypracovaný ako informačný dokument. Zameriava sa na otázky produkcie (hospodársky a sociálny význam produkcie, rentabilita flotíl, vplyv na životné prostredie), ako aj na marketingové otázky (organizácia odvetvia, úloha hlavných veľkoobchodníkov a spracovateľov, ceny a marže v sektore) a opisuje uplatňovanie spoločnej organizácie trhu na garnáta obyčajného.

Externý autor

Dominique AVIAT (A.N.D. International), Cecile DIAMANTIS (A.N.D. International), Thomas NEUDECKER (Johann Heinrich von Thünen-Institut), Jörg BERKENHAGEN (Johann Heinrich von Thünen-Institut) and Milan MÜLLER (Johann Heinrich von Thünen-Institut)

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.