Ohranjanje ribolovnih virov

01-01-2018

Ohranjanje ribolovnih virov temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja teh virov ter dolgoročne vzdržnosti sektorja. Da bi dosegli ta cilj, več evropskih standardov ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in druge tehnične ukrepe.

Ohranjanje ribolovnih virov temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja teh virov ter dolgoročne vzdržnosti sektorja. Da bi dosegli ta cilj, več evropskih standardov ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in druge tehnične ukrepe.