Strukturna pomoč za ribištvo

01-01-2018

Evropska ribiška politika se je sprva financirala iz finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, v obdobju 2007–2013 iz Evropskega sklada za ribištvo, v obdobju 2014–2020 pa se financira iz novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, katerega vrednost znaša 6,4 milijarde EUR. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo pomaga ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, obalnim skupnostim pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva ter financira projekte za odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje kakovosti življenja ob evropskih obalah.

Evropska ribiška politika se je sprva financirala iz finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, v obdobju 2007–2013 iz Evropskega sklada za ribištvo, v obdobju 2014–2020 pa se financira iz novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, katerega vrednost znaša 6,4 milijarde EUR. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo pomaga ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, obalnim skupnostim pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva ter financira projekte za odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje kakovosti življenja ob evropskih obalah.