Cestni prevoz: harmonizacija zakonodaje

01-02-2018

Enotnega evropskega trga za cestni promet ni mogoče vzpostaviti brez uskladitve zakonodaje v državah članicah. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Enotnega evropskega trga za cestni promet ni mogoče vzpostaviti brez uskladitve zakonodaje v državah članicah. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.