Cestnoprometni in varnostni predpisi

01-02-2018

Evropska unija si je zastavila cilj, da v obdobju med letoma 2010 in 2020 vzpostavi evropski prostor varnosti v cestnem prometu. Pristojnosti so na tem področju pretežno na nacionalni ravni. Evropski ukrepi se zato nanašajo na tehnično stanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost cest.

Evropska unija si je zastavila cilj, da v obdobju med letoma 2010 in 2020 vzpostavi evropski prostor varnosti v cestnem prometu. Pristojnosti so na tem področju pretežno na nacionalni ravni. Evropski ukrepi se zato nanašajo na tehnično stanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost cest.