Izobraževanje in poklicno usposabljanje

01-09-2017

V skladu z načelom subsidiarnosti gre za politiko, o kateri odloča vsaka država članica sama; EU ima tako predvsem podporno vlogo. Se pa vse države članice srečujejo z nekaterimi skupnimi izzivi: s staranjem družbe, pomanjkanjem znanj in spretnosti pri delovni sili, svetovno konkurenco in problematiko predšolske vzgoje – zato je na teh področjih potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge[1].

V skladu z načelom subsidiarnosti gre za politiko, o kateri odloča vsaka država članica sama; EU ima tako predvsem podporno vlogo. Se pa vse države članice srečujejo z nekaterimi skupnimi izzivi: s staranjem družbe, pomanjkanjem znanj in spretnosti pri delovni sili, svetovno konkurenco in problematiko predšolske vzgoje – zato je na teh področjih potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge[1].