Spodbujanje demokracije in opazovanje volitev

01-05-2018

Podpora demokraciji po vsem svetu je prednostna naloga Evropske unije. Demokracija ostaja edini sistem upravljanja, v katerem lahko ljudje v celoti uveljavljajo svoje človekove pravice, je pa tudi ključni dejavnik za razvoj in dolgoročno stabilnost. Spodbujanju demokracije je še posebej zavezan Evropski parlament kot edina neposredno izvoljena institucija.

Podpora demokraciji po vsem svetu je prednostna naloga Evropske unije. Demokracija ostaja edini sistem upravljanja, v katerem lahko ljudje v celoti uveljavljajo svoje človekove pravice, je pa tudi ključni dejavnik za razvoj in dolgoročno stabilnost. Spodbujanju demokracije je še posebej zavezan Evropski parlament kot edina neposredno izvoljena institucija.