Tri sosednje države vzhodnega partnerstva: Ukrajina, Moldavija in Belorusija

01-01-2018

Politika vzhodnega partnerstva EU, vzpostavljena leta 2009, vključuje šest nekdanjih sovjetskih držav: Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Partnerstvo je bilo vzpostavljeno v podporo prizadevanjem na področju političnih, družbenih in gospodarskih reform v teh državah, za krepitev demokratizacije in dobrega upravljanja, energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Vse članice razen Belorusije so vključene v parlamentarno skupščino Euronest.

Politika vzhodnega partnerstva EU, vzpostavljena leta 2009, vključuje šest nekdanjih sovjetskih držav: Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Partnerstvo je bilo vzpostavljeno v podporo prizadevanjem na področju političnih, družbenih in gospodarskih reform v teh državah, za krepitev demokratizacije in dobrega upravljanja, energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Vse članice razen Belorusije so vključene v parlamentarno skupščino Euronest.