Tri sosednje države vzhodnega partnerstva na južnem Kavkazu

01-02-2018

V politiko EU o vzhodnem partnerstvu, sprejeto leta 2009, je vključenih šest postsovjetskih držav: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Partnerstvo je bilo vzpostavljeno v podporo prizadevanjem za politične, družbene in gospodarske reforme v teh državah, da bi okrepili demokratizacijo in dobro upravljanje, energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Vse članice (razen Belorusije, ker je njeno članstvo zamrznjeno) so vključene v parlamentarno skupščino Euronest.

V politiko EU o vzhodnem partnerstvu, sprejeto leta 2009, je vključenih šest postsovjetskih držav: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Partnerstvo je bilo vzpostavljeno v podporo prizadevanjem za politične, družbene in gospodarske reforme v teh državah, da bi okrepili demokratizacijo in dobro upravljanje, energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Vse članice (razen Belorusije, ker je njeno članstvo zamrznjeno) so vključene v parlamentarno skupščino Euronest.